Voisiko brändisanasto olla ratkaisu monikielisen viestinnän ongelmiin?


Sisällöntuotanto ja materiaalien tuottaminen kohdemaan kielellä tai englanniksi on välttämätöntä, kun tehdään yritystoimintaa Suomen rajojen ulkopuolella, joskus jopa Suomessakin. Tällöin hyvät kääntäjät tai sisältöä vieraalla kielellä tuottavat työntekijät ovat tarpeen. Saman tekstin voi kuitenkin kääntää toiselle kielelle vaikka kuinka monella eri tavalla, eikä luova kirjoittaminenkaan ole täysin yksinkertaista. Lopputulokseen vaikuttavat oikeakielisyyden lisäksi myös sanavalinnat, valittu kielen variaatio ja kielen sävy ylipäätään.

Oikea sävy on yrityskuvan kannalta tärkeää

Viestintä on todella merkittävä osa brändin rakentamista, ja brändillä on merkitystä asiakkaiden ostohalukkuuteen. Hyvin rakennettu brändi herättää luottamusta ja synnyttää asiakkaissa ja yhteistyökumppaneissa positiivisen mielikuvan.

Uusilla markkinoilla brändi pitää rakentaa aina uudestaan, joten siihen on syytä panostaa yhtä lailla kuin aiemminkin. Jos nojaa liikaa yrityksen hyvään imagoon aiemmilla markkinoilla ja kuvittelee sen kantavan siinä määrin, ettei uusilla markkinoilla tarvitse panostaa markkinointiviestintään yhtä paljon, voi tulla tehneeksi kalliin virheen. Varsinkin alkuvaiheessa yrityksen antama mielikuva on tärkeä, ja siksi oikeat termit ja tarkkaan harkittu tekstin sävy ovat tärkeitä.

Yhtenevä viestintä on olennainen osa yrityksen brändiä. Suurella yrityksellä sisällöntuottajia voi olla vaikka kuinka monta ja useammassa eri sijainnissa. Siksi on hyvä tehdä selkeäksi, minkälainen on yrityksen viestinnän sävy ja mitä termejä ja sanastoja yrityksessä käytetään. Jos esitteessä puhutaan asiasta eri termeillä kuin vaikkapa nettisivuilla, asiakas hämmentyy väistämättä.

Yhtenäisen viestinnän avain

Pienessä yrityksessä viestintä on helppo pitää yhtenevänä. Jos sisällöntuottajia on vain muutama ja he tekevät tiivistä yhteistyötä, sävy ja sanavalinnat on todennäköisesti helppo sopia yhdessä. Mutta mitä jos yritys onkin suurempi? Tällöin yrityksessä voi olla lukuisia henkilöitä, jotka tuottavat markkinointitekstejä ja muuta materiaalia, jolloin viestinnän yhtenäistäminen onkin haastavampaa. Myös ulkopuolisia kääntäjiä käyttäessä saattaa usein ilmetä ongelmia. Jos käännettävää materiaalia on paljon, joudutaan usein käyttämään useaa kääntäjää. Suuremmissa käännöstoimistoissa kääntäjät harvemmin ovat yhteydessä toisiinsa. Myös silloin, kun ulkopuolisia kääntäjiä on vain yksi, on haluttu kielen sävy ja yrityksen imago välitettävä kääntäjälle selkeästi, jotta lopputulos on linjassa yrityksen muun viestinnän kanssa.

Yksi vastaus näihin ongelmiin voisi olla yrityskohtainen brändisanasto. Se auttaisi sekä yrityksen omia työntekijöitä että ulkopuolisten kääntäjien käyttämistä. Kun imagoon sopiva termistö ja sanasto olisi täsmennetty selkeästi ja myös tekstin sävy ja tyyli etukäteen määritelty, olisi viestintä yhtenevää ja teksti välittäisi juuri oikeanlaisen kuvan. Käytännössä tällaisen brändisanaston sisältö voisi olla yrityksen tarpeiden mukaan hyvinkin vaihteleva.

Kun sanastoon panostaa kerralla ja päivittää sitä tarpeen mukaan, ei tekstin tarkempaa tyyliä tarvitse käydä erikseen läpi jokaisen kirjoittajan ja kääntäjän kanssa. Kertaalleen kunnolla tehty työ voi näin säästää jatkossa huomattavasti aikaa ja vaivaa. Parhaimmillaan se edistäisi vahvan ja myönteisen imagon luomisessa ja näin ollen voisi lisätä yrityksen markkinaosuutta ja liikevaihtoa. Huolellinen pohjatyö kun kantaa yleensä hedelmää.

Veera Pullinen

Veera Pullinen

Olen kieliasiantuntija ja teen työkseni muun muassa kieliversioita ja sisällöntuotantoa. Vapaa-ajallani urheilen, käyn livekeikoilla tai museoissa. En pelkää uusia tilanteita, mikä onkin jo muutaman kerran vienyt opiskelemaan ja työskentelemään ulkomaille.
Veera Pullinen

Latest posts by Veera Pullinen (see all)