Luovaa työtä

Näin valitset oikean käännöksen ja vältät pettymykset


Oletko turhautunut käännösten laatuongelmiin? Et ole ainoa.

Selvitimme kyselyllä yritysten käsityksiä käännöspalvelujen tasosta. Moni vastaajista oli turhautunut siihen, ettei saa sellaista käännöstä kuin haluaisi. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat

  1. väärät termit
  2. väärä tyyli tai sävy.

Käännös on amebamainen yläkäsite, joka elää omaa elämäänsä niin kääntäjien, käännöstoimistojen kuin käännösten tilaajienkin ajatuksissa. Jokaisella on oma käsitys ja erilaiset odotukset käännöksestä. Nämä erot johtavat äkkiä pettymyksiin, kun toimitettu ei vastaakaan sitä, mitä asiakas on mielestään tilannut.

Tilaamista ei ole tehty turhan helpoksi. Käännöspalveluja on vaikea vertailla, koska käännöstoimistot eivät aina erittele palvelunsa sisältöä tarjouksessa. ”Käännös” tarkoittaa eri toimistoissa eri asioita.

Periaatteessa käännöstoimistojen pitäisi opastaa asiakasta käännöksen valinnassa ja myydä aina oikeantyyppinen käännös tai ohjata asiakas toimistoon, joka sellaisen osaa tehdä. Alan tiukka kilpailutilanne houkuttelee kuitenkin helposti tarjoamaan halvinta käännöstä, vaikka se ei olisi asiakkaan etu. Käytännössä asiakkaan pitäisi itse osata pyytää juuri sellaista käännöstä, jota kulloinkin tarvitsee, jotta saa haluamansa. Seuraavaksi pureudummekin siihen, millainen käännös millekin tekstille kannattaisi tilata.

Käännös käyttötarkoituksen mukaan

Käännöksiä on erilaisia, ja ne sopivat eri tarkoituksiin.

  1. Raakakäännös on yksittäisen kääntäjän tekemä käännös, jota ei ole oikoluettu. Se on tyypillisesti nopeasti tehty ja voi sisältää vääriä termejä, virhetulkintoja sekä kirjoitusvirheitä. Joskus raakakäännöksiä tehdään myös koneellisesti. Raakakäännös sopii lähinnä yrityksen sisäiseen käyttöön, kun pitää esimerkiksi saada selville, mitä asiakkaan sähköpostiviestissä suunnilleen lukee.
  2. Peruskäännös on yksittäisen kääntäjän tekemä käännös, jonka hän on itse oikolukenut. Jos tilaat edullisen ”käännöksen”, saat todennäköisimmin peruskäännöksen tai huonolla tuurilla raakakäännöksen. Laajat tekstit voidaan jakaa monen kääntäjän kesken, jos aikataulu on tiukka. Tällöin käännös saattaa sisältää tyylillistä ja sanastollista vaihtelua. Käännöstoimisto saattaa tarkkailla laatua tekemällä pistokokeita, joissa lasketaan ja pisteytetään virheet noin tuhannen sanan käännösnäytteestä. Tietenkään kaikki virheet eivät näytteeseen osu. Peruskäännös voi sisältää vääriä termejä, jos kääntäjä ei tunne alaasi etkä toimita toimistolle sanastoa tai tilaa sanastotyötä erikseen. Jos käännettävää on kymmeniä tai satoja tuhansia sanoja, onkin suositeltavaa tilata muutama tunti termityötä, jotta et joudu korjailemaan termejä itse jälkeenpäin. Peruskäännös sopii laitteiden käyttöohjeisiin, asennusohjeisiin, tuotekuvastoihin, verkkokaupan tuoteteksteihin ja muihin yksinkertaisiin teksteihin sekä sisäiseen käyttöön.
  3. Tarkistettu käännös on käännös, jonka kyseistä kieltä äidinkielenään puhuva kielentarkistaja on oikolukenut. Jotkin toimistot käyttävät tarkistajana toista kääntäjää. Kielentarkistajan käyttö poistaa kirjoitus- ja kielioppivirheet sekä selkiyttää käännöstä. Se ei takaa termien virheettömyyttä, jos yrityksellesi ei ole koottu omaa sanastoa tai termipankkia. Jos käännettävää on paljon tai sitä tulee useita kymmeniätuhansia sanoja vuodessa, kannattaa sijoittaa muutama satanen sanastotyöhön. Lisäksi erityisen tärkeää on varmistaa, että käännöksen eli kohdetekstin kieli on kielentarkistajan äidinkieli. Kääntäjästä ja tarkistajasta riippuen tyyli voi osua kohdalleen tai sitten ei. Tarkistettu käännös sopii useimpiin asiateksteihin, sopimuksiin, ohjelmistoille ja tuote- tai palvelukuvauksiin.
  4. Luova käännös eli transcreation on nimensä mukaisesti tekstin luovaa kirjoittamista toisella kielellä. Siinä käännetään ajatuksia sanojen ja lauseiden sijaan. Luova kääntäjä ymmärtää alasi lisäksi markkinointia ja tuntee kohdeyleisösi ajattelutavan. Kääntäjä tutustuu huolella yritykseesi, sen arvoihin ja tavoitteisiin sekä selvittää tekstille asetetut vaatimukset ja tekstin käyttötarkoituksen. Kääntäjä ottaa huomioon tekstin kontekstin, tekstiin liittyvät kuvat ja muun aineiston sekä tekstin julkaisukanavan, koska printissä toimii erilainen teksti kuin verkossa. Luovan käännöksen tarkistaa kieltä äidinkielenään puhuva tarkistaja, joka ymmärtää markkinointia, tuntee kohdeyleisön ajattelutavan ja osaa ottaa huomioon myös tyyli- ja sävyseikat. Parhaassa tapauksessa kielentarkistaja asuu kohdemaassa, jolloin hän tuntee paikalliset olot. Tarkistajia voi olla myös useampia, jotta teksti saadaan hiottua parhaimmilleen. Luovan käännöksen lopputulos voi olla varsin kaukana alkuperäisestä tekstistä sekä sanastollisesti että rakenteeltaan, jotta se toimisi toivotulla tavalla. Se on paremminkin tekstin uusi versio kuin käännös. Tekstin sävy sekä tyyli noudattavat yrityksen linjaa ja termien voi odottaa olevan oikein. Luova käännös sopii markkinointiteksteille ja brändiään arvostavien yritysten asiakasviestintään, koska kaikki yritysviestintähän on oikeastaan markkinointia.
  5. Sisällöntuotanto tarkoittaa, että teksti kirjoitetaan alusta asti uudelleen toisella kielellä. Lopputulos on yleensä aivan erilainen kuin alkuperäinen teksti, jota käytetään vain pohjatietoina. Mahdollisesti myös kuvat vaihdetaan, elleivät ne puhuttele kohdeyleisöä. Teksti on sovitettu kohdeyleisön mukaan. Sisällöntuotanto sopii esimerkiksi vaativille markkinointiteksteille ja mainoksille sekä tietenkin teksteille, joita ei tarvita muilla kielillä. Se on oikea valinta myös silloin, kun kohdemaan asiakkailla on hyvin erilainen arvomaailma tai maailmankatsomus, jolloin tekstistä saadaan toimiva vain kirjoittamalla se uudelleen.

Entäs konekäännös?

Konekäännös sijoittuu laadultaan usein raakakäännöksen ja peruskäännöksen väliin varsinkin suomen ja muiden kielten välillä. Suurten kielten välillä (englanti-saksa-ranska-espanja) käännökset alkavat olla jo ihan hyvälaatuisia. Jos yritykselle tehdään oma käännöskone, laatu on huomattavasti parempi kuin Google-kääntäjällä. Kannattaa kuitenkin huomata, että koneeseen on syötettävä suuri määrä alakohtaisia käännöksiä, ennen kuin siitä saa todellista hyötyä. Konekäännös voi olla vain niin hyvä, kuin huonoin sinne syötetty ihmisen tekemä käännös. Usein ihmisen on vielä muokattava tekstiä koneen jäljiltä varsinkin suomen ja muiden kielten välillä, jotta laatu on tyydyttävä.

Konekäännös sopii suurille tekstimäärille helppoihin teksteihin. Jotkin yritykset käyttävät niitä käyttöohjeiden käännöksissä, joissa niistä saakin parhaan hyödyn. Homma toimii, kun yrityksellä on oma käännöskone ja vakiomuotoiset käyttöohjeet, joissa käytetään aina samoja rakenteita ja termejä. Tällöin kone oppii vastaavuudet ja selviytyy kääntämisestä, kunhan samalla sanalla ei ole montaa merkitystä. Käännöskone ja alkuvaiheen laadukkaat ihmiskäännökset sekä termityö maksavat tietysti jotain nekin, joten siksi konekäännös on kannattavaa vasta suurilla tekstimassoilla. Konekäännöksestä alkaa saada kunnon hyötyä noin puolen vuoden käytön jälkeen. Verkkosivustoja, markkinointitekstejä ja muita luovempaa otetta kaipaavia tekstejä koneet eivät ainakaan vielä osaa kääntää luotettavasti, eikä tyylille tai sävylle kannata asettaa toistaiseksi suurempia odotuksia.

Erityyppisten käännösten hinnat

Palvelun hinta luonnollisesti nousee asteittain luettelon loppua kohden työmäärän lisääntyessä. Lisäksi hintaan voivat vaikuttaa jotkin muut seikat, kuten tiedostomuoto ja aikataulu. Jotkin toimistot toimittavat käännökset aina Word- tai pdf-muodossa. Meillä on tapana toimittaa käännös samassa tiedostomuodossa, jossa sen olemme saaneet, ellei asiakas toisin pyydä. Esimerkiksi InDesign-tiedostot toimitetaan valmiiksi taitettuina InDesign-tiedostoina, jolloin hintaan sisältyy myös taitto.

Kaikki käännöstoimistot eivät tarjoa kaikkia viittä edellä mainittua käännöslajia. Osa toimistoista on keskittynyt vain kahden tai kolmen ensimmäisen käännöslajin tarjoamiseen. Monet niistä hinnoittelevat tekstit niiden vaikeusasteen mukaan, jolloin esimerkiksi yleiskielinen teksti on edullisempi kuin tekninen teksti. Perusteluna on, että tekniseen tekstiin menee enemmän aikaa. Rajanveto on kuitenkin haastavaa, koska tekstin vaikeus on subjektiivinen käsite. Asiakkaan mielestä tekstit voivat olla ihan yleiskielisiä, vaikka kääntäjä kokee ne erityisen vaikeiksi. Me taas tarjoamme vain tarkistettuja käännöksiä, luovia käännöksiä ja sisällöntuotantoa. Käännämme paljon markkinointimateriaalia, joten iso osa töistä on luovia käännöksiä. Hinnoittelemme kaikki luovat käännökset samalla tavalla, koska kokemuksemme mukaan ne kaikki edellyttävät yhtä laajaa taustatutkimusta ja huolellista perehtymistä asiakkaan liiketoimintaan ja viestintään. Termien selvittäminen vie toki aikaa, mutta niin vie myös juuri oikeiden sanojen valinta, jotta tekstiin saadaan haluttu sävy.

Kun olet tilaamassa käännöstä, tarkista aina, mitä hintaan tarkkaan ottaen sisältyy. Sisällöstä voit päätellä paljon käännöksen laadusta ja sopivuudesta omalle tekstillesi.

Mari Nokkonen-Pirttilampi

Mari Nokkonen-Pirttilampi

Olen kääntänyt ja kirjoittanut tekstejä työkseni vuodesta 1998. Kirjoittamisen lisäksi markkinointi on lähellä sydäntäni, ja nykyisessä työssäni yhdistyvät molemmat. Vapaa-ajalla nautin puutarhanhoidosta ja uusien asioiden oppimisesta.
Mari Nokkonen-Pirttilampi