Lokalisointi tuo tekstisi lähemmäs lukijaa


Voisi helposti kuvitella, että kääntämisessä on kyse vain sanojen korvaamisesta toisen kielen vastaavilla sanoilla. Sanasta sanaan kääntäminen ei kuitenkaan lähes koskaan toimi, ja itse käännösprosessissa vaaditaan monia mukautuksia. Yksi olennaisimpia kääntäjän toimenpiteistä on lokalisointi, jolla tuodaan teksti lähemmäs lukijan kulttuuria ja ympäristöä ja näin ollen lähemmäs itse lukijaa.

Tekstin lokalisointi voi tarkoittaa useampaa asiaa. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa esimerkiksi kisaoppaan kellonaikojen muuttamista kohdemaan aikavyöhykkeelle. Lokalisoinnissa otetaan huomioon kohdekulttuuri ja alkuperäisen tekstin kulttuurin tuntemus kohdeyleisössä. Jos viitataan maailmanlaajuisesti tunnettuihin ilmiöihin ja henkilöihin, on syytä olettaa, että käännöstekstin lukija tietää aiheen. Jos kyseessä on kuitenkin kohdekulttuurissa tuntemattomampi ilmiö, se ei synnytä käännöksen lukijassa tunteita eikä näin ollen välitä samaa viestiä kuin alkuperäinen teksti.

Toki lokalisoinnin tärkeys riippuu tekstistä. Esimerkiksi katalogeissa tai käyttöohjeissa lokalisoitavaa tekstiä voi olla todella vähän, eikä tarkoitus olekaan herättää tunteita. Markkinoinnissa taas asiakkaille kohdennettu ja tunteita herättävä käännös on välttämättömyys.

Kääntäminen ei koske pelkästään tekstejä

Äkkiseltään voisi kuvitella, että ainoastaan tekstejä tarvitsee kääntää. Lokalisointi ei kuitenkaan koske pelkästään tekstejä, sillä sitä hyödynnetään nykyään muun muassa myös elokuvissa. Zootropolis-animaatio on hyvä esimerkki tästä. Kyseisessä elokuvassa esiintyy uutistenlukija, joka näyttäytyy eri maissa eri eläimenä: Kiinassa uutisia lukee panda, Uudessa-Seelannissa koala ja Kanadassa taas hirvi. Näin elokuvasta pyritään tekemään vetoavampi mahdollisimman monen kohderyhmän katsojille, sillä ainoastaan Kiinassa elävä panda herättää kiinalaisissa enemmän tunteita kuin esimerkiksi koala, joka taas on Kiinassa vieras eläin. Näin katsojasta tuntuu, että elokuva olisi tehty juuri hänelle, mikä edistää aina positiivisen mielikuvan syntymistä.

Luovuutta ja taustatutkimusta

Lokalisointi vaatii tietysti enemmän työtä kuin pelkkä suora kääntäminen, vaikka kääntäjällä olisikin kohdekulttuuri hyvin hallussa. Joskus vaaditaan hieman taustatutkimusta, jotta vastaava esimerkki löytyy myös kohdekielestä. Lokalisointi on osa luovaa kääntämistä, ja siksi lokalisoitu käännös on yksinkertaista peruskäännöstä kalliimpi. Se on kuitenkin hintansa arvoinen, sillä ilman lokalisointia käännösteksti ei yleensä ole toimiva. Lisäksi hyvin lokalisoitu teksti vetoaa suoraan lukijaansa ja puhuttelee enemmän, jolloin se toimii tarkoituksenmukaisesti. Tietenkään pelkkä lokalisointi ei riitä toimivaan käännökseen, sillä luova käännösprosessi sisältää myös muita mukautuksia. Lokalisointi on kuitenkin tärkeä toimenpide, jota ei välttämättä tule etukäteen edes ajatelleeksi.

 

Veera Pullinen

Veera Pullinen

Olen kieliasiantuntija ja teen työkseni muun muassa kieliversioita ja sisällöntuotantoa. Vapaa-ajallani urheilen, käyn livekeikoilla tai museoissa. En pelkää uusia tilanteita, mikä onkin jo muutaman kerran vienyt opiskelemaan ja työskentelemään ulkomaille.
Veera Pullinen

Latest posts by Veera Pullinen (see all)